E-mail KE entreprenør: post@ke-entreprenor.no
Telefon Kjell-Erik Berger: +47 416 59 120